Woordje van het bondsteam

Onderweg.

 

Terugbetaling Mutualiteiten

Verschillende ziekenfondsen betalen elk jaar een deel van de betaling voor kamp, weekend en/of lidgeld terug. Hiervoor bestaan heel wat formulieren die vanuit het ziekenfonds zelf zijn opgemaakt. Indien er een formulier nodig zou zijn vragen we aan ouders om dit met onderstaand formulier te doen. Dit formulier is opgesteld door KSA Nationaal en wordt door alle ziekenfondsen aanvaard. Gelieve volgende stappen te volgen:

1) Downloaden van het formulier voor het kamp of voor de inschrijving.

2) Eigen gegevens invullen

3) Terugsturen naar ksasintjozef@gmail.com

 

Wie doet wat binnen onze KSA

BONDSLEIDER

Viktor Vermeren       0483/06.32.59
Katrien De Kegel       0474/63.12.87

 
ksasintjozef@gmail.com
SECRETARIS Emma Willems
PENNINGMEESTER Thomas De Kegel 
UNIFORMVERANTWOORDELIJKE Silke De Loose
LEEUWKES:  
Kato Willems 0468/33.37.69
Annelies Reats  
Emiel Goessens  
Louis Van der Stock
Viktor Vermeren  
   
   
   
KAPROENEN:  
Camille Plehiers 0484/18.43.80
Emma Willems  
Tommy Breynaert  
Siben Van Hove  
Felix De Jonge  
   
   
JONGKNAPEN:  
Henri Van der Stock 0477/32.27.04
Thomas De Kegel  
Wout Willems  
Jozefien Van de Winkel  
Pieter Goubert  
   
   
KNAPEN:  
An-Katrien Van de Winkel 0468/26.03.98
Victor Porré  
Emiel Vermeren  
Hannah De Cock  
   
JONGHERNIEUWERS:  
Simon Porré 0475/77.29.82
Zeger De Winter  
Silke de Loose  
Rodan Noël   
   
ASPIRANTEN:  
Laure Geeroms 0479/09.77.45
Katrien De Kegel  
   
 
 

Inschrijving werkjaar '22-23'

Uw kind inschrijven voor het aanstaande werkjaar kan via onderstaande link:

Inschrijving KSA Sint-Jozef Aalst werkjaar '22-'23 (google.com)

Activiteiten

Nieuwsbrief

Inschrijven op onze nieuwsbrief kan door te klikken op deze envelop: