Kampgids

In deze kampgids vinden jullie alle belangrijke informatie voor het zomerkamp! (Je zal deze gids ook binnenkort in je bus kunnen verwachten in ons ledenblad tintels!)

Voor vragen kunnen jullie steeds terecht bij bondsleider Maarten Goubert (0484/38.08.88). Hij is ook steeds bereikbaar via mail: ksasintjozef@gmail.com.

Dit jaar gaan we op kamp naar OZO. Hier zijn we reeds 2 keer op kamp geweest, but who's counting?! Ozo is een klein dorpje in de provincie Luxemburg en is een deelgemeente van Durbuy. De leiders hebben reeds fantastische spelletjes voorbereid en de keukenploeg heeft er weer zin in om heerlijke, voedzame maaltijden op tafel te zetten. Het KSA-kamp is niet zomaar een kamp, het is een volledig tentenkamp waarbij iedereen in grote legertenten slaapt! Deze tenten worden bij ons “Americains” genoemd, nee, geen verwijzing naar préparé maar naar de Amerikaanse Presidenten die hun naam ontlenen aan deze geweldige “slaapkamers”.

Vertrek 

 • Jonghernieuwers: 01/08/2021 - De jonghernieuwers vertrekken met de fiets richting Ozo vanaf het nieuwe lokaal (Churchillsteenweg). Verdere info kan worden verwacht via de jonghernieuwer leiding Lize De Meersman & Yasmine El Moummou
 • Kaproenen, jongknapen, knapen: 03/08/2021 - Deze olijke bende zal met de bus vertrekken richting Ozo om 8u30. Exacte locatie wordt nog meegedeeld via facebook & via de mail. Voor vragen kunnen jullie altijd terecht bij bondsleider Maarten. (Bij voorkeur via mail ksasintjozef@gmail.com
 • Leeuwkes: 07/08/2021 - De leeuwkes vertrekken met de trein richting Ozo vanaf het station van Aalst. Het exacte uur zal nog worden doorgegeven via de leiding. Voor vragen kunnen jullie altijd terecht bij de banleider van de Leeuwkes Katrien De Kegel. 

Geef bij vertrek zeker de medische fiche mee. (Deze vind je in tintels of via deze link) Dit is noodzakelijk bij een eventueel ongeval, alsook voor de algemene medische situatie van uw kind. Andere inlichtingen of opmerkingen (in verband met het dragen van een bril, bedwateren,...) kan je ook op deze fiche kwijt. Leiders zijn immers verantwoordelijk voor twintig of dertig kindjes, en het is dan ook bijna onmogelijk te onthouden wie wat wanneer nodig heeft. Ook de leeuwkes dienen deze gegevens bij vertrek aan het station te overhandigen aan de leiding.

Bagage

Aangezien er geen bagage in de bussen kan, zijn jullie genoodzaakt om zoals elk jaar jullie bagage op voorhand te brengen op onderstaande momenten. 

Locatie: Churchillsteenweg 2 9300 Aalst (lange oprit)

 • 21 juli 2021 tussen 16u00 & 19u00
 • 24 juli 2021 tussen 16u00 & 19u00

Bubbels op kamp

Net zoals vorig jaar gaan we ook dit jaar dat tikkeltje anders op kamp. Ook dit jaar zijn we genoodzaakt om in bubbels op kamp te gaan. Het verschil met vorig jaar zit hem echter in de groote van de bubbels. Afhankelijk van de versoepelingen op 25 juni en 30 juli zullen het ofwel 2 bubbels van 100 personen zijn of 1 bubbel van 200 personen. Welke van de 2 opties het ook zal worden, we laten u dit tijdig weten zodat jullie jullie kleine spruit goed kunnen voorbereiden op een ongetwijfeld fantastisch kamp. 

Wie mag er mee op kamp? 

Uiteraard mag iedereen mee op kamp die zich ingeschreven heeft. Maar we moeten met enkele dingen rekening houden. 

 • Risicogroepen en ziek zijn: iedereen mag mee, met en zonder bijzondere noden, als dat veilig kan. Echter zijn hier wel een aantal voorwaarden aan gekoppeld. 
  • Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag deze mee op kamp indien hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts. 
  • De experts hebben een lijst opgesteld van de risicogroepen die vatbaar zijn voor het coronavirus. Bekijk deze aandachtig. 
 • Was je ziek voor de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van het kamp of tijdens het kamp? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, leiders, kookploeg,... 
 • Aanwezigheid, medische fiches en tracing:
  • De leiding houden voor, tijdens en na het kamp gegevens van aanwezigen en medische fiches bij. Gelieve de medische fiche corrrect in te vullen en mee te geven aan het kind. Je kan de medische fiche downloaden op de website. 
  • De leiding houden een contactlogboek bij met alle gegevens van de verschillende bubbels, externen,... 

Extra hygiënemaatregelen

Wij zullen extra hygiënemaatregelen voorzien, alsook het materiaal daarvoor. 

ENKEL VOOR 12+ (knapen, jonghernieuwers, aspiranten): We raden toch nog aan deze leden een mondmasker mee te geven. Dit voor wanneer we op 2-daagse vertrekken en/of 24-uren tocht en de afstand kan niet worden bewaard. 

Bekijk de bagagelijst grondig. 

Bezoekdag/ophaaldag

13/08/2021 is het einde van het kamp voor iedereen. Zoals elk ander jaar mogen ouder hun kinderen komen ophalen op het kampterrein. Afhankelijk van de covid-19 maatregelen is er terug een bezoekdag zoals voorheen of organiseren we terug een ophaaldag zoals vorig jaar. 

Hierover zal nog duidelijk gecommuniceerd worden via mail en via de facebookpagina. 

Kampadres 

Post, fanmail, kaartjes, liefdesbrieven... Het kan allemaal gestuurd worden naar: 

KSA Sint-Jozef Aalst

(Voornaam) (Naam) (Ban)

Familie Ludwig

Ferme de Strasbourg

Chemin de l'étang 2

6941 OZO - Durbuy

Voor dringende noodgevallen tijdens het kamp kan u terecht bij onze kampleider Tibout Guns - 0473/58.51.24 

Mogen wij wel vragen om dit nummer enkel te gebruiken in zeer dringende noodgevallen!!