Han-sur-Lesse komt dichter en dichterbij...

Beste ouders,

Beste KSA'ers,

Het is weer de tijd van het jaar! Het kamp staat voor de deur en de eersten zijn al vertrokken!

Deze ochtend (1/08/2018) om 08u00 spraken de jonghernieuwers af in de klapstraat om met volle goesting hun stalen ros te bestijgen en richting Han-sur-Lesse (#HSL) te vertrekken. Het wordt een 2-daagse fietstocht waarin zal aangetoond worden dat een echte KSA'er over een stevige portie volharding bezit. Laten we allemaal duimen dat het een tocht wordt zonder veel problemen om morgen als één van de eersten het kampterrein te betreden.

Gelijktijdig spraken de -nog in Aalst aanwezige leiders- af om het laatste materiaal in te laden in een container van de Stad Aalst. Als alles goed gaat komt deze rond de middag aan en kan de 13-koppige voorwacht het kamp in geen tijd installeren. 

Vrijdag spreken we af met kaproenen, jongknapen & knapen om 08u30 in de Pontstraat. Vergeet zeker jullie lunchpakket & medische fiche niet! :)

Nog veel succes aan de Jhn'ers en tot vrijdag!