Tintels Tussendoor extra: lokalen

 

Beste leden, ouders, oud-leiding en sympathisanten van KSA Sint-Jozef Aalst,
 
Eind 2015 vernamen we dat de lokalen in de Klapstraat waar we nu ondertussen zo’n 40 jaar zitten een nieuwe bestemming zullen krijgen.
Het Sint-Jozefscollege wil namelijk de ruimte in de Klapstraat gebruiken voor de bouw van nieuwe wetenschapslokalen.
Vandaag vernamen jullie, net als ons, via de krant dat Agion – het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs – het dossier goedkeurde.

Net zoals we vorig jaar, als reactie op enkele krantenartikels, reeds meedeelden, blijven we vertrouwen in een positief alternatief voor onze wekelijkse werking en de stockage van ons materiaal.
Zo liet het schoolbestuur reeds weten dat  KSA altijd zijn plaats zal hebben binnen het pedagogisch project van het college en dat de school ons de nodige huisvesting zal blijven voorzien.
Het spreekt voor zich dat we met z’n allen in constructieve samenspraak met het college alle zeilen bijzetten om een kwalitatieve huisvesting voor de bond te verzekeren.
De bond en de VZW Vrienden van KSA Sint-Jozef volgen dit nauwgezet op en zullen jullie vanzelfsprekend tijdig en duidelijk op de hoogte houden over de toekomst van onze huisvesting in functie van de continuïteit van onze werking.
 
Zit je intussen alsnog met vragen, dan kan je steeds terecht bij bondsleider Frederik.
 

 


KSA Sint-Jozef Aalst
VZW Vrienden van KSA Sint-Jozef Aalst