Kampgids

Dit jaar gaan we op kamp naar Paliseul, in Luxemburg. In 2015 gingen we hier ook op kamp, maar nu is het een ander terrein. De leiders hebben reeds fantastische spelletjes voorbereid en de keu- kenploeg heeft er weer zin in om heerlijke, voedzame maaltijden op tafel te zetten. Het KSA-kamp is niet zomaar een kamp, het is een volledig tentenkamp waarbij iedereen in grote legertenten slaapt! Deze tenten worden bij ons “Americains” genoemd, nee, geen verwijzing naar préparé maar naar de Amerikaanse Presi- denten die hun naam ontlenen aan deze geweldige “slaapkamers”. 

Activiteiten

Elk kamp is er een commandotocht (zelf gemaakt hinder- nissenparcours), een dagtocht voor de kleinsten en voor de oudste twee groepen een 2-daagse staptocht. De dauwtrip (voor dag en dauw opstaan om naar een hoger gelegen punt te stappen en een zonsopgang mee te maken), een avondwan- deling voor leeuwkes en kaproenen en een schriktocht voor de oudste groepen. Tijdens de vendelkeuken nemen we de taak van de keuken professioneel over en toveren we culinai- re creaties tevoorschijn in onze gamel. Afsluiten doen we uiter- aard met een immens groot kampvuur, vergezeld van de bes- te dansjes, liedjes en sketches. Al deze activiteiten worden per leeftijdsgroep aangepast, waarbij veiligheid steeds voorop staat! 

Kostprijs

Zoals wordt vermeld tijdens de inschrijvingen bedraagt de kost- prijs van dit groots tentenkamp 130 euro voor leeuwkes en 160 euro voor de oudere leden. Vanaf twee deelnemers binnen het- zelfde gezin wordt een korting 20€ gegeven. Voorbeeld: In een gezin van vier kinderen zijn er twee leeuwkes en twee jongkna- pen. De totaalprijs bedraagt 160 euro voor het oudste kind + 140 euro voor het tweede kind + 2 x 110 euro voor de 2 leeuw- kes. Wie niet is ingeschreven in de KSA (vriendjes, vriendinne- tjes, neefjes, nichtjes), is ook van harte welkom op kamp maar betaalt 15 euro extra voor de verzekeringen bij KSA Nationaal. 

Vertrek

• Kaproenen, jongknapen & knapen: zij verzamelen op zater- dag 3 augustus om 08u30 in de Pontstraat. De bussen pikken ons daar op. Voor ’s middags zal de keuken een soepje voorzien. Een Lunchpakket voor de eerste middag moet nog zelf worden voorzien.

• Leeuwkes: Zij vertrekken enkele dagen later, op woensdag 7 augustus. Zij verzamelen vooraan op het stationsplein te Aalst om 08u00 (onder voorbehoud! Hou zeker mailbox, website & onze fa- cebookpagina in de gaten) om dan met de trein richting kamp- terrein te vertrekken. Zij hoeven géén lunchpakket te voorzien.

• Jonghernieuwers: Traditioneel doen zij de verplaatsing per ets, zij vertrekken dan ook enkele dagen vroeger (donderdag 1 augustus, ver- zamelen om 08u00 aan het KSA-lokaal op Pontstraat 17), zodat ze zich niet té veel moeten vermoeien en op het gemak richting Paliseul kunnen ‘bollen’. Uit veiligheidsoverwegingen is het absoluut noodzake- lijk dat de etsen recent grondig zijn onderworpen aan een controle door de etsenmaker. De belangrijkste onderdelen (lichten, remmen, ban- den...) moeten in perfecte staat zijn en uiteraard moet de ets volledig wettelijk in orde zijn. Het dragen van een helm en een veiligheidsjasje (voorzien door de leiders) wordt verplicht. (geen helm = niet op kamp vertrekken!) Meer info wordt jullie verschaft door banleider Emile. 

Geef bij het vertrek zeker de medische che mee. Dit is noodzakelijk bij een eventueel ongeval, alsook voor de algemene medi- sche situatie van uw kind. Andere inlichtingen of opmerkingen (in verband met het dragen van een bril, bedwateren...) kan je ook op deze che kwijt. Leiders zijn immers verantwoordelijk voor twintig of dertig kindjes, en het is dan ook bijna onmoge- lijk om onmiddellijk te onthouden wie wat wanneer nodig heeft. Ook de leeuwkes dienen deze gegevens bij ver- trek aan het station te overhandigen aan de lei- ding. Deze medische che is terug te vinden op de site. 

Bagage

Omdat de bussen beperkt zijn in bagageruimte en we zoveel mo- gelijk vers voesel willen meenemen, vragen wij om de bagage op voorhand binnen te brengen. De camions met tenten, spelmate- riaal, sjorhout, bagage, etc. vertrekken reeds vroeg naar het ter- rein. De bagage kan worden binnengebracht aan Churchillsteen- weg woensdag 24 juli of zaterdag 27 juli telkens tussen 16u00 en 19u00. Ook voor de leeuwkes is het aangeraden om alle ba- gage op voorhand mee te geven. Het is immers niet gemakke- lijk om met veel bagage de trein te nemen. Voor onze leeuwke- sleiders is het bijna onmogelijk om de bagage van vijf leeuwkes tegelijk te verslepen bij het overstappen naar een volgende trein. 

Kampadre

Post, fanmail, kaartjes, liefdesbrieven... het kan allemaal ge-

stuurd worden naar:

KSA Sint-Jozef Aalst

(Voornaam) (naam) (ban)

Jean Yves Denoncin 

Rue Réné Hanchir 10 

6850 Paliseul (Merny)page17image8032

Bijvoorbeeld:

KSA Sint-Jozef Aalst

Bondsleider Karel Uvin

Jean Yves Denoncin

Rue Réné Hanchir 10

6850 Paliseul (Merny)

Voor dringende noodgevallen kan u terecht bij
onze kampleider, Brecht Uvin op het nummer +32 477046587. Mogen we wel vragen om dit nummer enkel in zeer dringende noodgevallen te gebruiken! 

Bezoekdag -einde kamp 

Hoe erg het ook is, zelfs aan ons KSA-kamp komt een einde. De laatste dag van het kamp, dinsdag 13 augustus, wordt afgesloten met een bezoekdag. Dit is een dag waarop de ouders, grootouders, tantes, nonkels, buren, vrienden, vriendinnen, huisdieren... het kampterrein eens kunnen bekijken. Op die dag wordt ook beenhesp met friet voorzien & drank tegen zeer democratische prij- zen. Er zullen ook nog andere fantastische activiteiten georganiseerd worden waaronder een wandeling en een voetbalmatch. Er is dus genoeg reden om nog even te blijven plakken op het terrein en eens te verkennen waar jullie zoon of dochter de voorbije 10 dagen heeft doorgebracht. Ouders die hun kinderen niet kunnen ophalen op die dag (om welke reden dan ook), kunnen contact op- nemen met de bondsleider of met ouders van vriendjes en vriendinnetjes. Sa- men komen we zeker tot een oplossing om je spruit veilig terug thuis te krijgen!

Hieronder een korte dagindeling:
- Vanaf 12u00: Ouders welkom
- 12u00 – 13u30: Onze traiteur maakt heerlijke beenhesp met friet
- 13u30 – 15u00: Wandeling en voetbalmatch (tussen leiders en ouders) - 15u00: Eindformatie (We vragen zeker te blijven tot na deze formatie)

Nog enkele praktische zaken...
- Om de juiste aantallen door te kunnen geven aan de traiteur vragen we jullie om op voorhand in te schrijven voor de maaltijd. Dit kan met een mailtje naar ksasintjozef@gmail.com, de kinderen die deelnemen aan het kamp beta- len niets extra, bezoekers betalen €15 voor deze heerlijke maaltijd. Mogen we vragen om ook dit bedrag over te schrijven vóór 20 juli op het rekeningnum- mer: BE31 0682 4562 6255 met vermelding van “Betaling maaltijd bezoekdag + (Naam kind) + (Ban) + aantal personen”. (Het aantal personen = zonder deelnemer kamp)

- Voor de jonghernieuwers: Aangezien zij met de ets naar het kampter- rein gaan, betekent dit dat hun ets ook thuis moet geraken. Wij willen vragen om zeker de etsen zelf mee te nemen naar huis. We kunnen namelijk niet garanderen dat de ets in de container met tenten geraakt.
- Het adres van het kampterrein is niet het postadres, daar woont im- mers de boer. Het kampterrein bevindt zich aan Rue du Cha our (bij nummers 71-75) maar is met de gps eenvoudiger te vinden via volgende coördinaten: 49.904842, 5.120720